Norske demonstrasjonsklipp for Security Center

Demonstrasjon av søk på døraktivitet

 

Demonstrasjon av "Visual Tracking" i Security Desk

 

Demonstrasjon av remote streaming via mobiltelefon

 

Demonstrasjon av integrasjon med innbruddsalarm