Om oss

Vicon Norway A/S er en uavhengig distributør og tilbyder av produkter og løsninger for på det norske sikkerhetsmarkedet. Dette innefatter produkter og løsninger innenfor fagområdene: adgangskontroll (AAK), innbruddsalarm (AIA) og kameraovervåkning (TVO). Vi leverer løsninger til bl.a. følgende bransjer:

 

  • Prosessovervåkning innen industri og offshore
  • Samferdsel
  • Datasentre
  • Varehandel
  • Høysikkerhet (havner, flyplasser o.l.)
  • Smarte byer
  • Smarte bygg

 

Firmaet ble stiftet i 1987 og er 100% privateid av daglig leder, Tore Andersen.

Samarbeidspartnere

Våre løsninger leveres gjennom systemintegratører og samarbeidspartnere over hele landet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne den rette systemintegratøren som kan bistå med gjennomføringen av ditt prosjekt.

Navn

Navnet VICON er satt sammen av VI (for VIdeo og Video Intelligence - som representerer fagområdet TVO) og CON (for CONtrol som i access CONntrol - som representerer fagområdene AAK + AIA).

Kvalitet er i vårt DNA

Som firma er vi opptatt av den endelige løsningen som sluttbrukeren ser og erfarer, og vi har alltid fokus på "den gode løsningen". Kvalitet er en del av vårt DNA og identitet, noe som også gjenspeiler seg i de produsenter og underleverandører vi representerer.

Den gode løsningen

Med den gode løsningen mener vi at når vi selger et løst produkt (ikke en komplett løsning) til en kunde, ønsker vi å sørge for at dette produktet benyttes i en løsning hvor sluttbrukeren ender opp med et resultat som står opp til forventningene. Når vi selger en løsning er vi med våre samarbeidspartnere hele veien fra design og prosjektering, til overlevering og drift og vedlikehold i ettertid.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på tlf.: +47-22741001 eller på e-post: itv@vicon.no

Eller stopp innom oss for en hyggelig prat eller demonstrasjon av våre løsninger: