Løsninger og produkter for sikring av datasentre

 

Et datasenter inneholder sensistiv informasjon for mange ulike bedrifter og det er strenge krav til å beskytte denne informasjonen mot å komme på avveie eller å bli sabotert.

 

Den fysiske beskyttelsen av slik informasjon gjøres ved bruk av systemer for elektronisk sikring slik som; kameraovervåkning (TVO), adgangskontroll (AAK) og innbruddsalarm (AIA).

 

Et av systemene som kan håndtere alt dette med mer er Security Center. Dette systemet er utviklet av det kanadiske selskapet Genetec og kan håndtere alle sikkerhetsbehovene til et datasenter i ett og samme brukergrensesnitt.