Løsninger og produkter for bruk i høysikkerhet

Et moderne høysikkerhetsanlegg setter en rekke strenge krav til systemet som benyttes til sikkerhet. Blant disse kravene finner man:

  • Høy tilgjengelighet og pålitelighet

  • Informasjon og alarmer skal presenteres i sanntid

  • Avansert funksjonalitet men enkelt å bruke

  • Visualisering gjennom bruk av dynamiske kart

  • Enkelt kommunikasjon til formidling av informasjon og instrukser

  • Høy grad av cyber security - beskyttelse mot digital inntrengning

Security Center er en platform som oppfyller alle disse kravene i ett og samme system.

 

Systemet baserer seg rundt prinsippene:

 

 

Ved hjelp av sensorer som bl.a. avansert videoanalyse, radar, lidar, gjerdetektorer med mer kan systemet rapportere om en potensiell trussel til operatøren ved bruk av et dynamisk kart som viser posisjon til inntrengeren: